BULGARIAN   ENGLISH   GERMAN   ROMANIAN

Funded by the European Union

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Products

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС FAIRGUIDANCE

Обучителният курс и Ръководството към него са основния продукт на проекта. Ръководството включва седем модула с теоретичен принос, разнообразни упражнения и учебна програма за обучителите (които предлагат обучение за съветници и консултанти по кариерно развитие). То може да бъде използвано като референтен справочник за съветници, които искат да усъвършенстват своите знания и умения, както за самостоятелно учене.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Партньорите по проект FairGuidance разработиха платформа за електронно обучение, където важни моменти от теоретичната част на седемте модула на обучителния курс са подготвени за самостоятелно учене. Съдържанието на тази платформа позволява самостоятелно обучение без непременно да сте включен в курс.

За да се регистрирате на платформата, моля изпратете Вашето име и имейл адрес, след което ще получите Ваш персонален код за регистрация (безпла<тен).

Онлайн библиотека

Достъпът до материалите на Онлайн библиотеката е защитен с парола. За да направите заявка за парола по имейл, моля свържете се с (безплатно):

Г-жа Сузане Ренер

Г-жа Улрике Сантос

Country Reports Bulgaria, Germany and Romania

The reports offer an overview of the national further education system, providers of further education, legal requirements, financial support, furthermore information about the national vocation education system and about guidance and coaching services.

 

Иди на Онлайн библиотеката
(Изисква се парола)

 

Copyright 2016 Fair Guidance - Webdesign: Thomas Penka

Fotos (Fotolia): 84481074 - Portrait Of Mature Students ... © Monkey Business; 51119750 - Ueberblick © djama; 87452073 - Konzept Fragen, Kundendienst, Beratung © Jamrooferpix