BULGARIAN   ENGLISH   GERMAN   ROMANIAN

Funded by the European Union

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Rezumatul proiectului

MenschenIn cadrul proiectului FairGuidance, șapte organizații din trei țări diferite si-au unit competențele, cu scopul de a crea strategii inovatoare de orientare pentru a sprijini grupurile vulnerabile. Scopul proiectului este de a integra persoanele cu calificare redusă, migranții, minoritățile etnice, șomerii pe termen lung și alte grupuri marginalizate, în sistemul educațional, în programele de formare profesională și ocuparea acestora pe piața forței de muncă.

Pentru a realiza o mai bună integrare a persoanelor defavorizate sunt necesari profesioniști mai bine calificați în domeniul educației și formării profesionale VET care să fie conștienți de diferitele tipuri de disparități și care să fie sensibilizați și pregătiti din punct de vedere al provocărilor legate de echitate, diversitate și incluziune. Provocarea, de multe ori, este de a ajunge în primul rând la persoanele defavorizate și de a răspunde adecvat, ca și consilier, la nevoile și circumstanțele particulare.

Consorțiul de proiect va compila un manual pentru un curs de formare de formatori. Acest training va spori cunoștințele, aptitudinile și competențele profesioniștilor VET, precum consilieri, indrumători, formatori, consultanți, în ceea ce privește orientarea si consilierea (educațională) mai centrată către client. Astfel, programul de formare FairGuidance va avea un impact asupra dezvoltării și calificarii lor profesionale. Persoanele din grupurile vulnerabile care au nevoie de consiliere vor beneficia de servicii de orientare mai individualizate.

 

Copyright 2016 Fair Guidance - Webdesign: Thomas Penka

Fotos (Fotolia): 84481074 - Portrait Of Mature Students ... © Monkey Business; 51119750 - Ueberblick © djama; 87452073 - Konzept Fragen, Kundendienst, Beratung © Jamrooferpix