BULGARIAN   ENGLISH   GERMAN   ROMANIAN

Funded by the European Union

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partenerii de proiect

ttg team training
Team Training este furnizor de educație pentru adulți, ca și activitatea socială, și oferă formare profesională, servicii de ocupare, cursuri de limbi străine, educație suplimentară generală precum și consiliere și coaching. Printre participanți se numără solicitanții de locuri de muncă, cei care abandonează școala timpuriu, șomerii de lungă durată, migranții, părinții unici, fondatorii de afaceri și mulți alții. Sunt oferite diferite măsuri de sprijin pentru cei care sunt expuși riscului de excluziune socială combinând educația cu suport personalizat. In plus Team Training a construit o rețea regională largă cu alte organizații de ajutor și cooperează strâns cu serviciile regionale publice de ocupare.
kultusministerium Ministerul Educatiei, Tineretului & Sportului din Baden-Württemberg
Responsabil pentru sistemul educațional regional (subsidiaritate) cu circa 380 de persoane in sistem. Responsabil pentru: sistem școlar general; VET; educație de bază; sistemul școlar privat; formarea cadrelor didactice; seminar pedagogic - formarea cadrului didactic; regulament pentru examinare; știință și cercetare în educație; comunicarea informațiilor educaționale și de orientare școlară; învățământul la distantă; afaceri culturale interregionale și internaționale; educația timpurie a copiilor, gradinita; domeniul tineretului și sportului. Departamentul 55 "Educație suplimentară / învățare pe tot parcursul vieții" este responsabil pentru toate activitățile și inițiativele care sprijină învățarea continuă, ca si aspiratii voluntare și auto-motivate de cunoștințe din motive personale sau profesionale. Noi suntem inițiatorul și moderatorul Alianței pentru învățarea pe tot parcursul vieții cu mai mult de 50 de asociații și parteneri în educație continuă în Baden-Württemberg.
aidrom Asociația AIDRom
Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom a fost înfiinţată în anul 1991 in cadrul unui parteneriat între Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată Calvină şi Biserica Lutherană din România, mai tarziu aderând la aceasta iniţiativă şi Biserica Evanghelică Prezbiteriană și Biserica armenească. Expertiza asociatiei constă în dezvoltarea spirituală a societății românești și sprijinirea celor aflati in nevoie. Astăzi, AIDRom este operational in 3 centre de consiliere regionale din România, oferind asistență socială complexă grupurilor vulnerabile, un adăpost pentru victimele traficului de persoane și două adăposturi pentru solicitanții de azil, în strânsă cooperare cu autoritățile guvernamentale din România. In cadrul asociatiei sunt peste 30 de persoane angajate: manageri, asistenți sociali, consilieri juridici, psihologi, profesori și personal auxiliar.
AJOFM Galați
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați - AJOFM Galați, ca instituție publică, oferă o paletă largă de servicii atât solicitanților de locuri de muncă cât și angajatorilor. Misiunea AJOFM este de furniza servicii eficiente si de calitate pe piaţa muncii pentru a diminua, preveni şi combate efectele sociale nefavorabile ale şomajului prin punerea în aplicare a unor măsuri active precum: orientarea profesională, consultanță antreprenorială, cursuri de formare profesională, consiliere EURES, târguri de locuri de muncă, reprezentand măsuri menite a stimula ocuparea și mobilitatea forței de muncă dar şi subvenții pentru angajatori, măsuri de protecție socială a șomerilor și de inserție a acestora pe piața muncii, scrierea și implementarea de proiecte din fonduri europene pentru diferite categorii defavorizate, etc.
amfss AMFSS
AMFSS – Asociația Multifuncțională Filantropică Sfântul Spiridon Galați este o organizație socială non-guvernamentală și non-profit, care promovează ideea creștină de „a-ți ajuta aproapele” oferind asistență și consiliere grupurilor vulnerabile. AMFSS functioneaza din 28.03.2014 si este un descendent al Centrului de Zi pentru Copii din Parohia Sf. Spiridon care a fost deschis în 2009. AMFSS se axează pe două direcții: pe de o parte, oferirea de servicii sociale pentru copii, în scopul de a preveni abandonul școlar, de a asigura socializarea si recuperarea școlară, petrecerea timpului liber, dezvoltarea personală si dobândirea de abilități profesionale cu scopul pregatirii pentru educație superioară și acces pe piața forței de muncă, și, pe de altă parte, oferirea de servicii sociale dedicate părinților/adulților, în scopul de a conștientiza importanței educației permanente și a ocupării forței de muncă. O astfel de atitudine oferă un mediu sigur pentru întreaga familie. Acest tip de serviciu social este o componentă importantă în continuă dezvoltare.
tor Organizația teritorială a specialiștilor științifici și tehnici - Ruse
Organizația teritorială a specialiștilor științifici și tehnici - Ruse (TO-Ruse) este o asociație non-guvernamentală, care încurajează activitățile de creație, interesele profesionale și realizările specialiștilor bulgari. Asociația este un descendent al primei Asociații Tehnice din Bulgaria, fondată în 1885 și este membru al Federației Sindicatelor Științifice din Bulgaria. Activitățile TO-Ruse cuprind două domenii principale - cercetare și calificare, iar în ultimii ani, serviciile de calificare au fost o prioritate pentru organizație.
TO-Ruse are în regiune peste 50 de ani de tradiție pe piața de calificare în muncă pentru adulți și este unul dintre partenerii preferați pentru companii și alte părți interesate. Începând cu anul 2008, organizația a fost licențiată de către Agenția Națională pentru Educație și Formare Profesională ca un centru de formare profesională pentru 40 de meserii și 74 de specialități. Centrul de Formare organizează cursuri pentru achiziționarea de licențe specifice, training-uri pe termen scurt, în conformitate cu reglementările specifice ale legislației bulgare, precum și diverse training-uri privind competențe-cheie în muncă.
uni-ruse Universitatea din Ruse Angel Kanchev (Urak) Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" este un organism acreditat ca școală autonomă de stat, care a sărbatorit aniversarea a 70 de ani în 2015 ca prima instituție superioară situată în afara capitalei Bulgariei. Există opt facultăți în structura Universității: Agrară și Industrială; Mecanică și Inginerie de fabricație; Inginerie electrică, Electronică și Automatizare; Transport; Afaceri si Management; Științe naturale și Educație; Drept; Sănătate publică și Asistență medicală; două ramuri în Silistra și Razgrad. Unele dintre centrele care funcționează în cadrul structurii Urak sunt: parteneriat inter-universitar în Europa Centrală, Bulgaro - Român; Promovarea spiritului antreprenorial; Educația continuă; Educația pentru a treia vârstă; Dezvoltarea carierei; Învățământ la distanță; Transfer de tehnologie.

 

Copyright 2016 Fair Guidance - Webdesign: Thomas Penka

Fotos (Fotolia): 84481074 - Portrait Of Mature Students ... © Monkey Business; 51119750 - Ueberblick © djama; 87452073 - Konzept Fragen, Kundendienst, Beratung © Jamrooferpix